Wat moet het college doen ?


SPA heeft in Sittard tijdens de zaterdagmarkt van 15 februari 2020 tussen 10 en 13 u winkelend publiek gevraagd
Wat moet het college doen?

Er werden, soms korte, soms lange, gesprekken gevoerd met passanten.
De circa 50 antwoorden werden door SPA-leden ingevoerd nadat zij (meestal) eerst ter goedkeuring aan de mensen werden voorgelezen.

Het aanpakken van de leegstand en het verlagen of gratis maken van het parkeren werden erg vaak genoemd.

Velen noemden ook ‘heel veel’, ‘het college moet opstappen’, ‘slecht bestuur’, ‘geen prestige projecten’ of iets dergelijks (NB dat werd vaker genoemd dan in de reacties werd opgenomen)

Ook werden specifieke aandachtspunten genoemd gericht op de directe woonomgeving van de mensen zoals:
– de banken langs de beek in de buurt van de Rosatoren staan zo dat mensen met rollators niet goed kunnen passeren, plaats banken langs de paden in de Oostelijke schootsvelden dan kunnen we daar lopen en uitrusten (ruim 90-jarige vrouw met begeleider)
– het (vracht)verkeer in de buurt van de scholen in het Limbrichterveld is een groot gevaar voor de schoolgaande kinderen, dat moet veiliger gemaakt worden want er gebeuren nu al heel vaak bijna-ongelukken (circa 70-jarige vrouw uit Limbrichterveld)

Een jonge vrouw met twee kinderen naast elkaar in een kinderwagen gaf aan dat de stoepen op de meeste plaatsen te smal zijn voor haar.

Verbetering van het onderhoud (groen, zwerfvuil) werd meermaals genoemd.

De horeca rond de markt wordt als positief ervaren.
Met enkelen werd hier diepgaander over van gedachten gewisseld.
Zij gaven aan dat de gevels van het V&D-gebouw qua stijl in lijn zouden moeten worden gebracht met de stijl van de gebouwen er pal naast en vooral niet een restauratie van het oude gemeentehuis moet worden.

Meerdere personen gaven ook aan dat (studenten)woningen boven winkelpanden een goed idee is.
Zij wezen ook op de hoge huren die ontwikkeling van het centrum in de weg staan. De beleggers moeten door de gemeente gedwongen worden om de huren te verlagen zo lang er veel leegstand is.  

Er werd met meerdere ondernemers die zaken in het centrum hebben gesproken. Zij gaven aan veel last van de leegstand te hebben.
Het vergelijken van Sittard-centrum met andere centra, zoals Maastricht, vond men niet passend vanwege de schaalgrootte. Dat heeft gevolgen voor welk type winkel zich daar wil vestigen. ‘We moeten uitgaan van eigen kracht en lokale ondernemers’ werd gezegd.

Opvallend was dat de bezoekers die niet uit de gemeente of uit de directe omgeving kwamen (Maastricht, Veluwe, Leverkusen, Gangelt) aangaven dat ze de sfeer erg fijn vonden. Onder deze bezoekers zijn er die maandelijks of (sinds vele jaren) bijna wekelijks komen.
Toch geven meerdere inwoners aan dat de gezelligheid achteruit is gegaan vanwege de grotere leegstand en daarmee samenhangend het verminderd aantal mensen dat aanwezig is.

Twee personen gaven (samen) aan dat de gemeente haar steun moet uitspreken voor de personen die getuigden tijdens het parlementaire onderzoek inzake de Al-Houda moskee.

 

49 Comments

 1. Leverkusen

  Es ist gemutlich hier und das Brand bier schmeckt gut.
  Heuteabend gehen wir zum concert von der bruder von Mick Jagger in Volt.
  Wir kennen seine muzik.

 2. Sittard

  Rotzooi snel opruimen, blijft veel te lang liggen ondanks melden aan de gemeente
  Er is geen manier om grof vuil kwijt te worden door het aan de straat te zetten

 3. Petra Robbins

  De ouders blijven aansprakelijk bij volwassenen
  Ouders hebben geen invloed op deze volwassenen
  Drempel is hoog voor jonge volwassenen die verslaaft zijn
  Ouders ondersteunen

 4. Sittard

  Ligne is nekslag, veel te duur
  Veel leegstand het is veel te duur voor jonge ondernemers, die kunnen de huur niet opbrengen.
  Daardoor kan er ook geen cultureel hart ontstaan

 5. Sittard

  Geen geld uitgeven aan dingen die niet nodig zijn

  Stationstraat bestrating verbeteren

  Wilhelminastraat gaten in de weg maken

  Hemelsley weg gaten maken

 6. Sittard

  De gemeente heeft het hoogste OZB-tarief voor woningen van Nederland, belachelijk, dat moet omlaag.
  De OZB is een melkkoe voor de gemeente om de gaten in de begroting te vullen.
  Slecht bestuur!

 7. Sittard

  Banken langs de beek bij de Rosatoren moeten weg want rollators komen niet door
  Banken in Oostelijke Schootsvelden neerzetten , daardoor kunnen ouderen daar lopen en uitrusten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.